Меню
Меню
Какво е E-Waste

25.03.2022 19:48:15

Какво е E-Waste

Електронно замърсяване наричано още Electronic Waste, или в още по-съкратената си форма E-Waste, е излязлото от употреба електрическо оборудване и представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди.

Вече използваната електроника, която е предназначена за ремонт, повторна употреба, препродажба, рециклиране чрез оползотворяване на материали или изхвърляне, също се счита за е-отпадък. Неформалната обработка на електронни отпадъци в развиващите се страни може да доведе до неблагоприятни последици за човешкото здраве и замърсяване на околната среда.

 

Електронните компоненти за скрап, като да речем процесори съдържат потенциално вредни материали като олово, кадмий, берилий или бромирани забавители на горенето. По тази причина рециклирането и изхвърлянето на електронни отпадъци може да включва значителен риск за здравето на работниците.

 

ЕС и неговите държави-членки управляват система чрез Европейския каталог на отпадъците (EWC) – директива на Европейския съвет, която се тълкува като „закон на държавата-членка“. В Обединеното кралство това е под формата на Директивата за списъка на отпадъците. Списъкът (и EWC) обаче дава широка дефиниция (EWC код 16 02 13*) на това какво представляват опасни електронни отпадъци, изисквайки от „операторите на отпадъци“ да използват Правилата за опасните отпадъци (Приложение 1A, Приложение 1B) за прецизиране на определение. Съставните материали в отпадъците също изискват оценка чрез комбинацията от приложение II и приложение III, което отново позволява на операторите да определят допълнително дали даден отпадък е опасен и до колко.

 

С това обаче не приключва, а продължава дебатът относно разграничението между дефинициите на "стока" и "отпадъчна" електроника. Някои износители са обвинени, че умишлено оставят трудно рециклируемо, остаряло или неподлежащо на ремонт оборудване, смесено с купища работещо оборудване (въпреки, че това може да се дължи и на незнание или за да избегнат по-скъпи процеси на третиране). Движение на „Протекционистите“ са се заели да разширят определението за "отпадъчна" електроника, за да защитят вътрешните пазари от работещо вторично оборудване.

 

Високата стойност на подмножеството на електронни отпадъци за рециклиране на компютър (работещи и многократно използвани лаптопи, настолни компютри и компоненти като RAM) може да помогне за заплащането на разходите за транспорт за по-голям брой безполезни части от това, което може да се постигне с устройства за дисплеи, които имат по-малко (или отрицателна) стойност на скрап. В доклад от 2011 г. „Ghana E-waste Country Assessment“ установи, че от 215 000 тона електроника, внесена в Гана, 30% са били чисто нови и 70% са били използвани. От използвания продукт проучването заключи, че 15% не са били използвани повторно и са били бракувани или изхвърлени. Това контрастира с публикуваните, но некредитирани твърдения, че 80% от вноса в Гана е бил изгарян при примитивни условия.

 

За да разберем мащаба на случващото се ще поговорим малко с цифри. През 2021 г. в световен мащаб са генерирани приблизително 57,4 милиона метрични тона електронни отпадъци. Според оценки в Европа, където проблемът е най-добре проучен, 11 от 72 електронни елемента в едно средностатистическо домакинство вече не се използват или са повредени. Годишно на гражданин в Европа се съхраняват още 4 до 5 кг неизползвани електрически и електронни продукти, преди да бъдат изхвърлени.

 

Решаване на проблема с електронните отпадъци

Решаване на E-Waste проблема е членска организация, която е част от Университета на ООН и е създадена, за да разработи решения за справяне с проблеми, свързани с електронните отпадъци. Някои от най-изтъкнатите играчи в областта на производството, повторната употреба и рециклирането на електрическо и електронно оборудване (EEE), правителствени агенции и неправителствени организации, както и организации на ООН се причисляват към неговите членове. StEP насърчава сътрудничеството на всички заинтересовани страни, свързани с електронните отпадъци, като набляга на холистичен, научен, но и реално приложим подход към проблема.

 

Електронни отпадъци от криптовалута

Копането на биткойн също допринася за по-високи количества електронни отпадъци, тъй като става все по-популярна форма на валута в световната търговия. Според Алекс де Врис и Кристиан Стол, средната транзакция с биткойни води до 272 грама електронни отпадъци и е генерирала приблизително 112 тона отпадъци само през 2020 г. Освен това заради принципа си на работа, скоростта, с която Биткойн генерира отпадъците си, надвишава тази на големите финансови организации като VISA, която произвежда 40 грама отпадъци на всеки 100 000 транзакции.

 

Основен момент за безпокойство е бързият оборот на технологиите в биткойн индустрията, което води до толкова високи нива на електронни отпадъци. Това може да се дължи на принципа за доказване на работа, който биткойн използва, при който миньорите получават валута като награда за това, че са първите, които декодират хешовете, които кодират неговата блокчейн. Като такива, миньорите се насърчават да се конкурират един с друг, за да декодират първо хеша. Въпреки това, изчисляването на тези хешове изисква огромна изчислителна мощност, която на практика кара миньорите да получат съоръжения с възможно най-висока изчислителна мощност. В опит да постигнат това, миньорите увеличават изчислителната мощност в своите съоръжения, като купуват по-модерни, мощни и бързи компютърни компоненти.

 

 

Според закона на Koomey ефективността на компютърните чипове се удвоява на всеки 1,5 години, което означава, че миньорите са стимулирани да купуват нови чипове, за да бъдат в крак с конкурентните миньори, въпреки че по-старите чипове все още са функционални и работещи. В някои случаи миньорите дори заменятсвоите чипове по-рано от този период от време в името на рентабилността и доходността. Това обаче води до значително натрупване на отпадъци, тъй като остарелите специфични за приложението интегрални схеми (ASIC компютърни чипове) не могат да бъдат използвани повторно или повторно предназначени. A освен това те нямат друго приложение. Повечето компютърни чипове, които миньорите използват понастоящем, са ASIC чипове, чиято единствена функция е да копаят биткойни, което ги прави безполезни за други криптовалути или операции в която и да е друга технология. Следователно остарелите ASIC чипове могат само да бъдат изхвърлени, тъй като не могат да бъдат преназначени.

 

 

Влияние върху околната среда 

Неотдавнашно проучване за нарастващото електронно замърсяване в САЩ разкри, че средният компютърен екран има пет до осем или повече килограма олово, което представлява 40 процента от цялото олово в сметищата в САЩ. Всички тези токсини са устойчиви, биоакумулиращи се токсини (PBT), които създават рискове за околната среда и здравето, когато компютрите се изгарят, поставят на депа или се стопяват. Емисиите на дим, газове и прахови частици във въздуха, изхвърлянето на течни отпадъци във вода и дренажни системи и изхвърлянето на опасни отпадъци също допринасят за влошаването на околната среда. Процесите на демонтиране и изхвърляне на електронни отпадъци в развиващите се страни довеждат до редица въздействия върху околната среда. Течните и атмосферните изпускания завършват във водни тела, подземни води, почва и въздух и следователно в сухоземни и морски животни – както домашни, така и диви, в култури, изядени както от животни, така и от хора, и в питейната вода.

 

 
Рециклиране

Компютърните монитори обикновено се опаковат върху дървени палети за рециклиране и след това се опаковат в разтегателно стреч фолио.

Рециклирането е основен елемент от управлението на електронните отпадъци. При правилно изпълнение, той трябва значително да намали изтичането на токсични материали в околната среда и да се бори срещу изчерпването на природните ресурси. Въпреки това, той трябва да бъде насърчаван от местните власти и чрез информираност в общността. По-малко от 20% от електронните отпадъци се рециклират официално, като 80% завършват на депа или неофициално се рециклират – голяма част от тях ръчно в развиващите се страни, излагайки работниците на опасни и канцерогенни вещества като живак, олово и кадмий.

 

Едно от основните предизвикателства е рециклирането на печатни платки от електронни отпадъци. Платките съдържат такива благородни метали като злато, сребро, платина и др. и такива неблагородни метали като мед, желязо, алуминий и др. Един от начините за обработка на електронните отпадъци е чрез топене на платки, изгаряне на кабелната обвивка за възстановяване на медна жица, както и киселинно обработване на открито за отделяне на ценни метали. Използваният конвенционален метод е механично раздробяване и разделяне, но ефективността на рециклиране е ниска. Алтернативни методи като криогенно разлагане са проучени за рециклиране на печатни платки, а някои други методи все още се разработват. Правилното изхвърляне или повторното използване на електроника може да помогне за предотвратяване на здравословни проблеми, да намали емисиите на парникови газове и да създаде работни места.

 

Виждайки глобалният ефект при наличие на рециклиране, и при липса на такова, е основната причина Технологично да заложи на този модел на търговия. Повторната употреба на електроника всеки ден спестява десетки тонове ценни метали, материали, труд, електричество за производството им и други изчерпаеми ресурси. Това, че устройство е спряло да бъде полезно за някого, не означава, че не може да бъде полезно за другиго. Банките, а и много други институции са длъжни на определен период от време да обновяват изцяло наличната техника, което е чудесно, защото така те ще могат да вършат работата си още по-бързо. Но техниката, която остава заради сравнително краткия период на експлоатация е в много добро състояние, и след профилактиране е абсолютно годна за употреба. Същото е с геймърски конфигурации, геймърска периферия, компоненти и прочее.


Пазарувайки реновирана техника вие спомагате за опазване на околната среда и категорично заявявате своята гражданска позиция. Така заедно вдъхваме нов живот в използваната, но напълно годна електроника. Така вие подкрепяте рециклирането и разумното използване на изчерпаеми ресурси. Така ние имаме възможност да ви предоставим качествено оборудване за фрагмент от неговата пазарна стойност. При това с гаранция от Технологично.бг


Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Практично

Практично

Какво е E-Waste

Какво е E-Waste

Електронно замърсяване наричано още Electronic Waste, или в още по-съкратената си форма E-Waste, е излязлото от употреба електрическо оборудване и представ Електронно замърсяване наричано още Electronic Waste, или в още по-съкратената си форма E-Waste, е излязлото от употреба електрическо оборудване и представ 2022-03-25T19:48:16+02:00 Какво е E-Waste

<p><em><br /><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/13049/files/image/e-waste1.jpg" /><br /><br /><br />Електронно замърсяване наричано още Electronic Waste, или в още по-съкратената си форма E-Waste, е излязлото от употреба електрическо оборудване и представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди.</em> </p> <p></p> <p><span>Вече и</span>зползваната електроника, която е предназначена за ремонт, повторна употреба, препродажба, рециклиране чрез оползотворяване на материали или изхвърляне, също се счита за е-отпадък. Неформалната обработка на електронни отпадъци в развиващите се страни може да доведе до неблагоприятни последици за човешкото здраве и замърсяване на околната среда.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Електронните компоненти за</span> скрап, като <span>да речем </span>процесори съдържат потенциално вредни материали като олово, кадмий, берилий или бромирани забавители на горенето. <span>По тази причина р</span>ециклирането и изхвърлянето на електронни отпадъци може да включва значителен риск за здравето на работниците.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>ЕС и неговите държави-членки управляват система чрез Европейския каталог на отпадъците (EWC) &ndash; директива на Европейския съвет, която се тълкува като &bdquo;закон на държавата-членка&ldquo;. В Обединеното кралство това е под формата на Директивата за списъка на отпадъците. Списъкът (и EWC) обаче дава широка дефиниция (EWC код 16 02 13*) на това какво представляват опасни електронни отпадъци, изисквайки от &bdquo;операторите на отпадъци&ldquo; да използват Правилата за опасните отпадъци (Приложение 1A, Приложение 1B) за прецизиране на определение. Съставните материали в отпадъците също изискват оценка чрез комбинацията от приложение II и приложение III, което отново позволява на операторите да определят допълнително дали даден отпадък е опасен и до колко.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>С това обаче не приключва, а продължава дебатът относно разграничението между дефинициите на "стока" и "отпадъчна" електроника. Някои износители са обвинени, че умишлено оставят трудно рециклируемо, остаряло или неподлежащо на ремонт оборудване, смесено с купища работещо оборудване (въпреки, че това може да се дължи и на незнание или за да избегнат по-скъпи процеси на третиране). Движение на &bdquo;Протекционистите&ldquo; са се заели да разширят определението за "отпадъчна" електроника, за да защитят вътрешните пазари от работещо вторично оборудване.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Високата стойност на подмножеството на електронни отпадъци за рециклиране на компютър (работещи и многократно използвани лаптопи, настолни компютри и компоненти като RAM) може да помогне за заплащането на разходите за транспорт за по-голям брой безполезни части от това, което може да се постигне с устройства за дисплеи, които имат по-малко (или отрицателна) стойност на скрап. В доклад от 2011 г. &bdquo;Ghana E-waste Country Assessment&ldquo; установи, че от 215 000 тона електроника, внесена в Гана, 30% са били чисто нови и 70% са били използвани. От използвания продукт проучването заключи, че 15% не са били използвани повторно и са били бракувани или изхвърлени. Това контрастира с публикуваните, но некредитирани твърдения, че 80% от вноса в Гана е бил изгарян при примитивни условия.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>За да разберем мащаба на случващото се ще поговорим малко с цифри. През 2021 г. в световен мащаб са генерирани приблизително 57,4 милиона метрични тона електронни отпадъци. Според оценки в Европа, където проблемът е най-добре проучен, 11 от 72 електронни елемента в едно средностатистическо домакинство вече не се използват или са повредени. Годишно на гражданин в Европа се съхраняват още 4 до 5 кг неизползвани електрически и електронни продукти, преди да бъдат изхвърлени.</span></p> <p><span>&nbsp;<br /><br /><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/13049/files/image/e-waste.jpg" /><br /><br /><br /><br /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Решаване на проблема с електронните отпадъци</span></p> <p><span>Решаване на </span><span>E-Waste </span><span>проблема е членска организация, която е част от Университета на ООН и е създадена, за да разработи решения за справяне с проблеми, свързани с електронните отпадъци. Някои от най-изтъкнатите играчи в областта на производството, повторната употреба и рециклирането на електрическо и електронно оборудване (EEE), правителствени агенции и неправителствени организации, както и организации на ООН се причисляват към неговите членове. StEP насърчава сътрудничеството на всички заинтересовани страни, свързани с електронните отпадъци, като набляга на холистичен, научен, но и реално приложим подход към проблема</span><span>.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Електронни отпадъци от криптовалута</span></p> <p><span>Копането на биткойн също допри</span><span>нася</span><span> за по-</span><span>високи</span><span> количества електронни отпадъци, тъй като става все по-популярна форма на валута в световната търговия. Според Алекс де Врис и Кристиан Стол, средната транзакция с биткойни води до 272 грама електронни отпадъци и е генерирала приблизително 112 </span><span>тона</span><span> отпадъци само през 2020 г</span><span>.</span><span> Освен това </span><span>заради принципа си на работа, </span><span>скоростта, с която Биткойн </span><span>генерира </span><span>отпадъците си, надвишава тази на големите финансови организации като VISA, която произвежда 40 грама отпадъци на всеки 100 000 транзакции</span><span>.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Основен момент за безпокойство е бързият оборот на технологиите в биткойн индустрията, което води до толкова високи нива на електронни отпадъци. Това може да се дължи на принципа за доказване на работа, който биткойн използва, при който миньорите получават валута като награда за това, че са първите, които декодират хешовете, които кодират неговата блокчейн. Като такива, миньорите се насърчават да се конкурират един с друг, за да декодират първо хеша. Въпреки това, изчисляването на тези хешове изисква огромна изчислителна мощност, която на практика кара миньорите да получат съоръжения с възможно най-висока изчислителна мощност. В опит да постигнат това, миньорите увеличават изчислителната мощност в своите съоръжения, като купуват по-модерни, мощни и бързи компютърни компоненти.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Според закона на Koomey ефективността на компютърните чипове се удвоява на всеки 1,5 години, което означава, че миньорите са стимулирани да купуват нови чипове, за да бъдат в крак с конкурентните миньори, въпреки че по-старите чипове все още са функционални</span><span> и работещи</span><span>. В някои случаи миньорите дори </span><span>заменят</span><span>своите чипове по-рано от този период от време в името на рентабилността</span><span> и доходността</span><span>. Това обаче води до значително натрупване на отпадъци, тъй като остарелите специфични за приложението интегрални схеми (ASIC компютърни чипове) не могат да бъдат използвани повторно или повторно предназначени. A </span><span>освен това те нямат друго приложение.</span><span> Повечето компютърни чипове, които миньорите използват понастоящем, са ASIC чипове, чиято единствена функция е да копаят биткойни, което ги прави безполезни за други криптовалути или операции в която и да е друга технология</span><span>.</span><span> Следователно остарелите ASIC чипове могат </span><span>само </span><span>да бъдат изхвърлени</span><span>, </span><span>тъй като не могат да бъдат преназначени.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Влияние върху околната среда</span><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Неотдавнашно проучване за нарастващото електронно замърсяване в САЩ разкри, че средният компютърен екран има пет до осем или повече килограма олово, което представлява 40 процента от цялото олово в сметищата в САЩ. Всички тези токсини са устойчиви, биоакумулиращи се токсини (PBT), които създават рискове за околната среда и здравето, когато компютрите се изгарят, поставят на депа или се стопяват. Емисиите на дим, газове и прахови частици във въздуха, изхвърлянето на течни отпадъци във вода и дренажни системи и изхвърлянето на опасни отпадъци </span><span>също </span><span>допринасят за влошаването на околната среда. Процесите на демонтиране и изхвърляне на електронни отпадъци в развиващите се страни дове</span><span>ждат</span><span> до редица въздействия върху околната среда. Течните и атмосферните изпускания завършват във водни тела, подземни води, почва и въздух и следователно в сухоземни и морски животни &ndash; както домашни, така и диви, в култури, изядени както от животни, така и от хора, и в питейната вода.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/13049/files/image/e-waste3.jpg" /><br /><br /><br /><br /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Рециклиране</span></p> <p><span>Компютърните монитори обикновено се опаковат </span><span>върху </span><span>дървени палети за рециклиране и след това се опаковат в </span><span>разтегателно стреч фолио</span><span>.</span></p> <p><span>Рециклирането е основен елемент от управлението на електронните отпадъци. При правилно изпълнение, той трябва значително да намали изтичането на токсични материали в околната среда и да се бори срещу изчерпването на природните ресурси. Въпреки това, той трябва да бъде насърчаван от местните власти и чрез </span><span>информираност</span><span> в общността. По-малко от 20% от електронните отпадъци се рециклират официално, като 80% завършват на депа или неофициално се рециклират &ndash; голяма част от тях ръчно в развиващите се страни, излагайки работниците на опасни и канцерогенни вещества като живак, олово и кадмий. </span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Едно от основните предизвикателства е рециклирането на печатни платки от електронни отпадъци. Платките съдържат такива благородни метали като злато, сребро, платина и др. и такива неблагородни метали като мед, желязо, алуминий и др. Един от начините за обработка на електронните отпадъци е чрез топене на платки, изгаряне на кабелна</span><span>та</span><span> обвивка за възстановяване на медна жица</span><span>, както и </span><span>киселинно </span><span>обработване</span><span> на открито за отделяне на ценни метали</span><span>.</span><span> Използваният конвенционален метод е механично раздробяване и разделяне, но ефективността на рециклиране е ниска. Алтернативни методи като криогенно разлагане са проучени за рециклиране на печатни платки, а някои други методи все още се </span><span>разработват</span><span>. Правилното изхвърляне или повторното използване на електроника може да помогне за предотвратяване на здравословни проблеми, да намали емисиите на парникови газове и да създаде работни места.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Виждайки глобалният ефект при наличие на рециклиране, и при липса на такова, е основната причина Технологично да заложи на този модел</span> <span>на търговия. Повторната употреба на електроника всеки ден спестява десетки тонове ценни метали, материали, труд, електричество за производството им и други изчерпаеми ресурси. Това, че устройство е спряло да бъде полезно за някого, не означава, че не може да бъде полезно за другиго. Банките, а и много други институции са длъжни на определен период от време да обновяват изцяло наличната техника, което е чудесно, защото така те ще могат да вършат работата си още по-бързо. Но техниката, която остава заради сравнително краткия период на експлоатация е в много добро състояние, и след профилактиране е абсолютно годна за употреба. Същото е с геймърски конфигурации, геймърска периферия, компоненти и прочее. <br /><br /><br />Пазарувайки реновирана техника вие спомагате за опазване на околната среда и категорично заявявате своята гражданска позиция. Така заедно вдъхваме нов живот в използваната, но напълно годна електроника. Така вие подкрепяте рециклирането и разумното използване на изчерпаеми ресурси. Така ние имаме възможност да ви предоставим качествено оборудване за фрагмент от неговата пазарна стойност. При това с гаранция от <a href="https://tehnologichno.bg">Технологично.бг</a><br /><br /><br /></span></p>

, , , , , , ,
Сравнение на продукти